JEMGYÝET

Halkara surat bäsleşigine gatnaşmaga mümkinçilik döredilýär

Eger surata düşürijilik ukybyňyza göwnüňiz ýetýän bolsa, onda «Istanbul Photo Awards-2024» halkara bäsleşigine gatnaşmak üçin arza tabşyryp bilersiňiz.

Bäsleşige gatnaşmak üçin 2023-nji ýylda düşürilen häzirki döwürde dünýäde bolup geçýän hadysalary görkezýän suratlar kabul edilýär.

Bäsleşige diňe ussat suratkeşler gatnaşyp bilýär.

Ýeňijiler 2024-nji ýylyň aprel aýynda mälim ediler.

Gatnaşmak üçin arzalar diňe onlaýn kabul edilýär. Arzalary 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna çenli tabşyryp bolýar.

Bäsleşiik barada giňişleýin maglumat bilen Anadolu Ajansi saýtynda tanyşyp bolýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: