MEDENIÝET

Halaçdan iki haly «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynda dokalan halylaryň ikisi üçin bu kärhana degişli iki topar Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi.

Şa serpaýyna mynasyp bolan halylaryň ikisi hem «Trapesiýa» diýlip atlandyrylýar. Kärhananyň ikinji önümhanasynda dokalýan halylaryň birine Gülälek Gurbanseýidowa ýolbaşçylyk edýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Karary bilen, 44 adamdan ybarat bolan bu topara ýörite şahadatnama hem-de 30 800 manatlyk pul sylagy gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: