SPORT WE SYÝAHAT

Halaçda sambo boýunça ýaryş geçirildi

Halaç etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde 2006 — 2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda sambo boýunça ýaryş guraldy. Etrabyň birinjiligini almak ugrunda geçirilen tutluşyklara ýaş türgenleriň 80-e golaýy gatnaşyp, agram derejeleriniň 7-si boýunça öz aralarynda güýç synanyşdy.

Ýaryşyň netijeleri boýunça Mekan Hudaýberdiýew 58, Atamyrat Guwanjow 64, Hemra Allamyradow 71, Ýusup Mamedow 79, Jemşit Kulanow 88, Annamyrat Derýakulyýew 98 kilograma çenli agram derejeleri boýunça we Babageldi Ýazhanow 98 kilogramdan ýokary agram derejede birinjilige mynasyp boldular. Eminler etrabyň 25-nji we 13-nji orta mekdepleriniň okuwçylarynyň ýaryşa taýýarlygyna ýokary baha berdiler.

Ýaşlaryň sport ussatlygyny kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen nobatdaky ýaryş etrabyň ýygyndy toparyna ökde türgenleri saýlamaga ýene bir mümkinçilik boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: