YKDYSADYÝET

Halaçda 3,6 müň inedördül metr haly dokaldy

Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň ezber halyçylary adaty ölçegdäki halylar bilen birlikde täze nusgadaky äpet halylary, binalaryň ölçeglerine görä tegelek, sekizburç, nal şekilli, trapesiýa görnüşindäki nepis halylary we sowgatlyk haly önümlerini dokamakda ýokary zähmet görkezijilerini gazanýarlar.

Halyçylaryň yhlasly zähmetiniň netijesinde halyçylyk kärhanasynda üstümizdäki ýylyň ýanwar — maý aýlarynyň iş meýilnamasy hem üstünlikli berjaý edildi. Has takygy, bu döwürde 3 müň 637 inedördül metr haly we haly önümleri dokaldy. Degişli döwürde edilen işleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 8 million 313 müň 200 manatlyga deň boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: