Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynda meýilnama iki esse gowrak berjaý edildi  

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Balkan welaýatyndaky Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynda şu ýylyň ýanwar aýynyň meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Aýyň tamamlanmagyna sähel wagt galanda bolsa meýilnama iki esseden hem köp berjaý edildi

Şonda dokalan halynyň umumy meýdany 380 inedördül metrden geçdi. Netijede 436 müň manada ýakyn iş ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bolsa, 120 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: