JEMGYÝET

Gyzgyn günler dowam edýär

Şu hepdede ýene-de Lebap welaýatynda howanyň gyzgynlygy 42 gradusa çenli çykar.

Welaýatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +18… +23 gradusdan +23… +28 gradus aralygynda maýyl bolar.

Gije maýyl howa gündizlerine öz ornuny yssy bilen çalşyp, temperatura +32… +37 gradusdan +37… +42 gradus aralygyna çenli göteriler.

Gyzgyn günlerde Günüň ýiti şöhlesinden goranyp, saglygyňyzy goramaga çagyrýarys!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: