YKDYSADYÝET

«Göwher şöhlesiniň» önümleri içerki bazardaky ornuny giňeldýär

Önümçilik binalary Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýän «Göwher şöhlesi» hususy kärhanasy gapydyr penjireleriň önümçiliginde öňde baryjy netijeleri gazanýar.

Kärhana Türkiýäniň enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bu ýerde alýumin profilinden plastik gapylaryň we penjireleriň önümçiligi alnyp barylýar. Bulardan başga-da, alyjylaryň isleglerine görä, aşhana mebelleriniň hem dürli görnüşleri öndürilýär.

Müşderileriň sargytlary esasynda öndürilen mebel önümlerini eltip, gurnap bermek hyzmaty hem amala aşyrylýar. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan peýdalanylýar.

Kärhanada öndürilýän önümler berkligi, çydamlylygy, asylky durkuny uzak wagtlap saklaýandygy bilen tapawutlanýar. Önümler ýaşaýyş jaýlarynyň, binalaryň gurluşygynda peýdalanylyp, olaryň keşbine görk berip durýarlar.

«Göwher şöhlesi» hususy kärhanasynyň önümleri bilen içerki bazar üpjün edilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: