Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Goşa käriz» daýhan hojalygy oba hojalyk ekinleriniň daşary ýurtlara eksportyny artdyrýar

Oct 25, 2021

Daýhanlar bilen netijeli işi ýola goýýan bu daýhan hojalygy mäşiň, künjiniň, jöweniň, darynyň ýüzlerçe tonnasyny ilkinjileriň hatarynda daşary ýurtlara eksport etdi.

Munuň üçin, ilki bilen, bu hojalykda telekeçiniň daýhanlardan satyn alan hasyly doly arassalanylýar hem-de 25, 50 kilogram agramlardaky ýörite gaplara gaplanýar. «Rysgal» gazetiniň ýazmagyna görä, lebaply telekeçi häzirki wagta çenli Pakistan Yslam Respublikasyna, Hindistana, şeýle-de Eýran Yslam Respublikasyna ýerli önümleriň eksportyny ýola goýdy.

Adblock
detector