BILIM

Giriş synaglary başlady

Şu gün Lebap welaýatyndaky ýokary we ýörite hünär okuw mekdeplerinde talyplyga dalaşgärleriň giriş synaglaryna badalga berildi.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda şu gün Mary welaýatynyň dalaşgärlerinden ilkinji synag alynýar. Goňşy sebitden gelen dalaşgärleriň synaglary ertir hem dowam eder. Umuman, Mary we Daşoguz welaýatyndan gelen dalaşgärler üçin synaglar 10-njy awgusta çenli dowam eder. Şol gün bolsa Lebap welaýatynyň dalaşgärlerinden synag alnyp başlanar.

Welaýat ýörite sungat mekdebinde ilkinji synaglar şu gün geçirilýär. Giriş synaglary 4-nji we 6-njy awgustda-da geçiriler.

Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde bolsa ilkinji synaglar 2-3nji awgustda, ikinji synaglar 5-6-njy awgustda, üçünji synag bolsa 8-nji awgustda alnar.

Şeýle hem welaýatymyzyň dalaşgärleri şu gün paýtagtymyzdaky we beýleki sebitlerimizdäki ýokary we ýörite hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryny tabşyryp başladylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: