DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Gazagystanda taksilere we eltip berijilere salgyt salnar

1-nji iýuldan Gazagystanda sargyt edilen hrytlary eltip berijiler (kurýerler) we taksi sürüjileri salgyt tölärler ― häzirlikçe bu synag taslamasydyr.

Oňa häzirlikçe isleg bildirýänler gatnaşyp bilýärler.

Munuň üçin olar aýratyn tertipdäki telekeçi hökmünde hasaba alynmaly we onlaýn platforma resminamalary tabşyrmaly.

Mundan başga-da, operatorlar ýarym ýyllyk girdejileriniň 1 göterimini saklaýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: