LUKMANÇYLYK

Garaguş keseli üstünlikli bejerildi

Lebap welaýat köpugurly hassahanasynda ilkinji gezek garaguş keseli boýunça operasiýa üstünlikli geçirildi. Ony hassahananyň neýrohirurg lukmany Merdan Nazarow geçirdi.

Bu operasiýa welaýatyň 17 ýaşly ýaşaýjysy Güneş Agalyýewada geçirildi. Operasiýa ozal Aşgabatda ýa-da daşary döwletlerde amala aşyrylýardy. Indi bu kynçylyklar aradan aýrylar. Keselden saplanan Güneşiň ýagdaýy gowy, ol tiz wagtda doly gutulyp, maşgalasyna gowşar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: