JEMGYÝET

Garagumdaky gaz krateri söndürilýär

«Türkmengaz» döwlet konserniniň hünärmenleri ýörite işlenip taýýarlanan usul boýunça Garagum sährasynda ýerleşýän «Derweze» gaz krateriniň alawyny söndürýärler.

Türkmenistanyň «Derweze» gaz kraterinden çykýan zyňyndylary dolandyrmakda örän uly netijeleri gazandy. Netijede, hut şeýle usul kratere tarap barýan gaz akymynyň gutarmagyna getirer.

Bu usulyň ulanylmagy eýýäm kraterden çykýan metan zyňyndylarynyň düýpli azaldylmagyny gazanmaga mümkinçilik berdi.

Ýarym asyrdan bäri ody sönmeýän «Derweze» gaz krateri Aşgabatdan 266 kilometr uzaklykdaky Merkezi Garagumda ýerleşýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: