YKDYSADYÝET

Galla oragy 7-nji iýunda başlanar

Lebap welaýatynda 7-nji iýunda galla oragyna badalga berler. Bu barada 31-nji maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda aýdyldy.

Mejlisde wise-premýer T.Atahallyýew ýurduň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hem hasabat bermek bilen, döwlet Baştutanyna bugdaý oragyna girişmegiň senesini belläp, bu möhüm çärelere ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Döwlet Baştutany şu ýyl hem welaýatlarda gallanyň bol hasylynyň ýetişdirilendigini belläp, ýurduň Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 14-nji iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi hem-de hormatly ýaşululardan galla oragyna «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: