SPORT WE SYÝAHAT

Futzal boýunça zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň kubogy geçirilýär

Lebap welaýatyndan iki topar Aşgabatda şu gün başlanýan futzal boýunça zenanlar toparlarynyň arasyndaky Türkmenistanyň kubogyna gatnaşýar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bu ýaryşa ýurduň gündogar sebitinden «Miras» we «Nokat» toparlarynyň gatnaşýandygyny habar berdi. 27-nji marta çenli geçiriljek ýaryşyň duşuşyklary Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumynda bolar.

Ýeri gelende aýtsak, ýaryşa 8 topar gatnaşýar. Olaryň ikisi Aşgabat şäherine, ýene ikisi Lebap welaýatyna, galanlary Ahal, Daşoguz, Balkan we Mary welaýatlaryna wekilçilik edýär.

«Jeyhun.news» lebaply futzalçy gyzlaryň ýaryşdaky netijeleri barada yzygiderli habar berip durmagy meýilleşdirýär.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: