Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana şu reýtingini mälim etdi

Aug 23, 2021

«Fitch Ratings» halkara reýting agentligi Türkmenistana şu reýtingleri berdi: «B» derejede gysga möhletleýin reýting we «B + durnukly» derejede uzak möhletleýin reýting. Bu bolsa Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň durnukly ösüşine şaýatlyk edýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistana berlen bu reýtingler ýurduň daşary ykdysady işini mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge we beýleki döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam eder

Adblock
detector