Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

FIFA-nyň reýtinginde Türkmenistanyň näçenji orny eýeleýändigi belli boldy

Aug 13, 2021

FIFA öz saýtynda milli toparlaryň reýtingini täzeledi. Türkmenistan öňki ornunda galdy we 130-njy ýerde galýar. Şu güne çenli ýygyndy toparyň aktiwinde 1118 utuk bar. Bu barada «turkmenportal» ýazýar.

Antigua we Barbuda türkmen toparyndan bir basgançak (1131)  öňde barýar. 132-nji orunda Togo (1106) ýerleşýär.

Mundan öňki reýting 27-nji maýda çap edilipdi. Şondan soň Türkmenistan iki gezek resmi duşuşyk geçirdi. Ýazguly Hojageldiýewiň türgenleri Katarda 2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatyna saýlama oýunlarynyň çäginde Liwany 3:2 hasabyna utdular, şonuň ýaly-da Koreýadan 0:5 hasabynda utuldylar.

Belgiýa birinji orny saklaýar, onuň yzyndan Braziliýa barýar. Üçlükleriň gowusynyň soňunda Fransiýa barýar. Şonuň ýaly-da, birinji bäşlige Ýewropa—2020-niň finalistleri Angliýa we Italiýa girýärler.

Adblock
detector