JEMGYÝET

Farapdaky seýilgähde Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara geçirildi

Çärjew etrabynyň Farap şäheriniň «Magtymguly Pyragy» seýilgähinde Farap şäher merkezi kitaphanasynyň, etrap medeniýet merkeziniň, çagalar sungat mekdebiniň bilelikde guramaklarynda Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi.

Dabara esgerler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mekdep okuwçylary we döredijilik işgärleri gatnaşdyrlar. Bu ýerde beýik söz ussadynyň ömri we döredijiligi barada täsirli çykyşlar diňlenildi, bagşy-sazandalaryň ýerine ýetirmeklerinde dana şahyryň goşgularyna döredilen ajaýyp aýdymlar ýaňlandy. Etrap çagalar sungat mekdebiniň guran surat we zergärçilik önümleriniň sergisi bolsa bu dabara aýratyn bezeg berdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: