BIZE YAZYARLAR

Eziz-Diýar.

Diýarymyz Türkmenistan

Dag-deresi bagy bossan,

Parahat gözel ýurdumda

Asudadyr mawy asman.

 

Göz guwanjym eziz Diýar

Görmäne göz gerek keşbiň,

Serdar ogluň saýasynda

Öňe barýar gözel keşbiň.

 

Toý baýrama baýdyr ülkäm

Toýlarymyz toýa ulaşýar.

Biziň bagtly geljegimize

Ruhumyza nurun saçýar.

 

Erkin ösýän balasy men

Gül Watanyň gujagynda

Waspyň etýär bu gün gyzyň

Seni dutar gujagynda.

 

Garaşsyz eziz diýarym

Ter-gunçasy balasy biz.

Beslenendir şatlyk gülkä

Her täze dogan günümiz.

Dänew etrabynyň garaşsyzlyk şäherçesindäki çagalar sungat mekdebiniň

okuwçysy Ýusupjanowa Selbi

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: