Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Eýesiniň sesini tanar

Nov 30, 2020

Smartfonyň gulpuny eýesiniň barmak yzy ýa-da ýüz keşbi bilen açmak adaty zada öwrüldi. «Samsung» kompaniýasy «Galaxy S21»-de bu usullara ýene bir täzelik goşmakçy. Täze smartfonyň gulpy eýesiniň sesi bilen hem açylar.
Aslynda, şeýle tejribe 2013-nji ýylda satlyga çykan «Moto X»-de ulanylypdy. «Samsung» kompaniýasy täze smartfonlarynyň eýesine olaryň gulpuny gysga sözleriň biri bilen açmak mümkinçiligini bermekçi.
Täze hyzmat smartfony dolandyrmakda ýeňillik bagyşlaýan hem bolsa, gulp açylansoň, ony barybir el bilen dolandyrmaly bolar.

Leave a Reply