DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Emmi» ýanwarda gowşurylar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Telewideniýe akademiýasy 75-nji gezek geçiriljek «Emmi» baýraklarynyň gowşurylyş dabarasynyň geljek ýylyň 15-nji ýanwarynda meýilleşdirilýändigini habar berdi.

Dabara, aslynda, indiki aýda ― 18-nji sentýabrda geçirilmelidi, ýöne ýurtda aktýorlaryň we edebi esasçylaryň närazylyklary sebäpli ol başga bir güne süýşürildi.

Meşhur baýraga dalaşgärleriň arasynda «Mirasdüşerler», «Ak Lotos», «Ted Lasso», «Uensdeý» hem-de «Aždarhanyň öýi» köp bölümli filmleri beýlekilerden has güýçli görünýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: