SPORT WE SYÝAHAT

Düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 9-njy orta mekdebinde düzzüm boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Saýat, Çärjew we Dänew etraplarynda türgenler gatnaşdylar.

Erkekleriň arasynda guralan ýaryşlarda Türkmenabat şäherinden Gurtgeldi Gurdow we Ilham Ihtiýarow degişlilikde birinji ikinji, Dänew etrabyndan Gurbannazar Hamraýew üçünji orunlary eýelediler. Aýal-gyzlaryň arasyndaky ýaryşlarda Çärjew etrabynda gelen Rozygül Jumaniýazowa birinji, türkmenabatly Selbi Jumaniýazowa ikinji, saýatly Göwher Esenowa üçünji orunlary eýelemegi başardylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: