Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Dünýäniň iň uly aýsbergleriniň biri dargaýar

Dec 27, 2020

BBC habar gullugynyň ýazmagyna görä, dünýädäki iň uly aýsbergleriň biri dargaýar.
Alymlaryň pikiriçe, Günorta Atlantikada ýüzýän A68a aýsberginde uly jaýryklar emele gelip, buz bölekleri dürli tarapa ýaýrady.
«Aýsbergler ýalpak ýerlere aksa, kenarýaka, pingwin we balyk üçin kynçylyk döredip biler» diýlip, habarda aýdylýar.

Leave a Reply