YKDYSADYÝET

Dünýä bazarynda Lebapda öndürilýän dokma önümlerine isleg artýar

 Türkmenabat pagta egriji fabriginde şu ýylyň geçen dört aýynda ýokary hilli nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleriniň 1 müň 917 tonnasy öndürilip iş meýilnamasy üstünlikli berjaý edildi.

 Degişli döwürde öndürilen önümleriň pul hasabyndaky möçberi 54 million 887 müň 915 manatlyga deň boldy. Üstümizdäki ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda fabrigiň hil taýdan ýokary bolan nah ýüplükleriniň 501 tonnasy, pul hasabynda bolsa 14 million 585 müň 980 manatlykdan gowragy eksporta ugradyldy.

 Ýokary hilli önümleri satyn alýanlaryň hatarynda Russiýa, Serbiýa, Türkiýe, Gazagystan ýaly döwletler bar. Fabrigiň agzybir işgärleri bu sanawy artdyrmak ugrunda ýadawsyz alada edýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: