YKDYSADYÝET

«Döwletli-Döwran» her ýyl 80 milliondan gowrak kerpiç öndürýär

«Döwletli-Döwran» hojalyk jemgyýetiniň Halaç etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanasy tarapyndan ýylda 80 million sanydan gowrak bezeg kerpiji öndürilýär.

Bu ýerde keramiki hem-de klinker kerpiçler, keramiki termobloklar ýaly keramiki bezeg önümleriniň ençeme görnüşi taýýarlanylýar. Hojalyk jemgyýetine degişli kärhananyň önümçilik kuwwaty bir gije-gündizde 550 tonna çig maly gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Ol öz önümlerini geçen ýyllarda goňşy döwletlerde guralan halkara sergilerinde hem görkezdi. Öndürilýän önümleriň birnäçe görnüşi Özbegistan we Gazagystan Respublikalaryna eksporta hem ugradylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: