SPORT WE SYÝAHAT

Dos Anýos Mahaçew bilen tutluşyga çykmaz

UFC-niň ýeňil agramdaky eks-çempiony Rafael Dos Anýos russiýaly Islam Mahaçew bilen tutluşykdan boýun gaçyrdy. Bu barada «Российская газета» ýazýar.

Onuň aýtmagyna görä, baryna alan şikesi günäkär.Bu Mahaçew bilen Dos Anýosyň arasyndaky tutluşygyň birinji gezek bozulyşy däl. Şonuň üçin hem, russiýaly garşydaşynyň şikes alandygyna ynanmaýandygyny sossetlerde ýazdy.Braziliýaly jogabynda operasiýany galplaşdyrmagyň kyndygy we häzir agyr şikesden dikeldiş döwründedigi barada aýtdy.UFC 267-niň turniri 31-nji oktýabra geçilýän gije Abu-Dabide bolmaly. Şu derejede eks-çempion Habib Nurmagomedow 8 gezek yzygider ýeňiş gazanan 30 ýaşly Mahaçewi yzyny dowam etdiriji diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: