JEMGYÝET

Diplomatiýa işgärleriniň gününe bagyşlandy

Lebap  welaýat  kitaphanasynda  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Halkara gatnaşyklaryň rowaç menzilleri» atly maslahat geçirildi.

Maslahatda Daşary işler ministrliginiň welaýat bölüminiň, welaýat häkimliginiň, Mejlisiň, kitaphananyň, bilim edaralarynyň, Demokratik partiýanyň welaýat komitetiniň işgärleri çykyş edip, bu şanly senäniň ýurduň halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde ähmiýetiniň uludygyny nygtadylar.

Şeýle-de  maslahatyň dowamynda welaýat kitaphanasynyň hünärmenleri tarapyndan «Dünýä dolýar ak ýollaryň mukamy» atly kitap sergisi guraldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: