Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgär

Jan 16, 2021

«Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilip, paýdarlar jemgyýetine öwrüler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Lebap welaýatynda geçirilen giňişleýin göçme mejlisinde habar berildi.
«Türkmenderýaýollary» paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylar hökmünde paýly gatnaşmakda «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty hem-de «Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti çykyş ederler.

Leave a Reply