JEMGYÝET

Daşoguzda täze çagalar bagy gurulýar

Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrunda döredilýän ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde 240 orunlyk täze çagalar bagy bina edilýär, diýip «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar.

Ony «Daşoguznebit gazgurluşyk» trestiniň tehniki-önümçilik dolandyrmasynyň hünärmenleri gurýarlar. Onda çagalaryň daşary ýurt dillerini öwrenmekleri, dürli oýunlar bilen gyzyklanmaklary, kompýuterleri özleşdirmekleri üçin oňyn oňyn şertler dörediler. Şonuň ýaly-da, täze çagalar bagynda sazçylyk, lukmançylyk otaglary, açyk howada dynç alar, oýnar ýaly bassyrmaly meýdançalar, suwa düşülýän howdan bolar.

Häzir sebitde orta mekdepleriň 528-si, çagalar baglarynyň 111-si hereket edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: