JEMGYÝET

Darganatada biometriki pasport nokady işläp başlady

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Darganata etrap bölüminiň ýanynda raýatlara biometriki pasportlary resmileşdirýän täze nokat açyldy.

Bu nokat ýurduň şu ýylynyň 1-nji aprelinden işläp bașlan üç sany täze nokadyň biridir.

Beýleki nokatlar Gyzylarbat we Tagtabazar etraplarynda ilata hyzmat edip bașlady.

Täze nokatda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, göwnejaý hyzmatlar ýola goýulýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: