Darganata etrabynyň prokurory bellenildi  

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen käbir etraplaryň prokurorlary bellenildi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Begenç Ýazmuhammedowiç Gurbangulyýew Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Ondan öň bu ýerde şu wezipäni eýelän ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector