JEMGYÝET

Dänewdäki gurnakda okuwçy gyzlara el işleri öwredilýär

Dänew etrabynyň medeniýet merkezindäki «Çeper eller» gurnagyna etrabyň orta mekdeplerinde okaýan gyzlaryň 20-ä golaýy gatnaşýar. Gurnaga işine ezber tikinçi zenan Maksat Ibragimowa ýolbaşçylyk edýär.

Bu gurnakda dürli öwüşginli milli we döwrebap köýnekler, lybaslaryň üstki bezegleri, toý eşikleridir ýapynjalar tikilýär.

Tikinçi gelin tikin-çatyn işleriniň bir bölegini etrabyň medeniýet öýüniň «Gurjak» gurnagynda hem alyp barýar. Ýagny ol dürli gurjaklary, haýwanlaryň şekillerini tikmek işlerini-de, sahna bezeglerini-de inçelik bilen ýerine ýetirýär. Maksat öz tikin işlerinden galan mata böleklerini gurama işlerinde, düşekçeleri tikmekde peýdalanýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: