BILIM

Dänew etrabynda iň gowy mekdep muzeýleri kesgitlenildi

Dänew etrabynda «Iň gowy mekdep muzeýi» atly bäsleşik geçirildi.

Bäsleşigiň dowamynda mekdep muzeýleriniň işini giňeltmek, şöhratly taryhymyzy beýan edýän gadymy we milli gymmatlyklarymyzyň sanyny artdyrmak, bu işe ilat köpçüligini we ýaşlary giňden çekmek boýunça geçirilýän çärelere seljerme berildi.

Bäsleşigiň netijesi boýunça etrabymyzdaky 43-nji, 13-nji we 9-njy orta mekdepleriň muzeýleri ýeňijiler diýlip yglan edildiler we degişli baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: