JEMGYÝET

Çärjewli zähmetkeşleriň arasynda sport ýaryşlary geçirildi

 Çärjew etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde geçirilen bäsleşikler sportuň alty görnüşini öz içine aldy. Oňa etrabyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň, sport mekdepleriniň türgenleriniň köpsanlysy gatnaşdy.  Çekeleşikli we ýiti bäsdeşlik ýagdaýynda geçen bäsleşiklerde ussatlar öňe saýlandylar.  Olaryň ýeňijilerine ýaryşy guraýjylar tarapyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: