SPORT WE SYÝAHAT

Çärjewdäki sport mekdepleri geljekki pälwanlary gözleýärler

Çärjew etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji sport mekdepleri 2013 ― 2014-nji ýyllarda doglan oglan-gyzlary türgenleşiklere çagyryp başlady.

Welaýat neşirinde çap edilen bildiirşde hem nygtalyşy ýaly, bu sport mekdeplerinde çagalara sportuň sambo, dzýudo, kuraş görnüşleri boýunça tälim berilýär.

Türgenleşik toparlaryna kabul edişlik 10 ― 25-nji awgust aralygynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 800433 91-5-48; 800433 5-52-35; +99364 213594

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: