YKDYSADYÝET

Çärjew etrabynyň daýhanlary azyklyk önümleriň bolçulygyny döredýärler

 Çärjew etrabynyň babadaýhanlary 1533 gektar meýdanda ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki ekinleri ekdiler. 

 Ýazlyk soganyň ekişi bu ýerde fewral aýynyň soňky ongünlüginiň ortalarynda tamamlandy.

 Etrapda daýhan hojalyklarynyň we önüm öndürijileriň uly topary gök we bakja ekinlerini ýetişdirmek bilen meșgullanýar. Ýazlyk ýeralma 480 gektar meýdanda ekilip, şonça meýdandan 6720 tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirildi.

 Ýeralmanyň aglaba bölegi şu ýyl “Tebigy ekin” daýhan hojalygy tarapyndan ekildi.

 Her ýylda sogan ekilen meýdanlaryň her gektaryndan 250 sentnerden geçýär. Etrapda ýazlyk sogan 230 gektar ýerde ýetişdirilýär.

 Ýaz möwsüminde etrabyň hojalyklarynda 45 gektar meýdandan kelemiň 1125 tonnasyny, 300 gektar meýdandan käşiriň 5400 tonnasyny ýygnamak meýilleşdirildi.

 Bakja ekinleriniň 350 gektarda ekiljek meýdanlaryndan 7 müň tonna hasyl ýygnalar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: