Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Buharada türkmen kinosy görkezildi

Oct 11, 2021

Buhara döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz Han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň kinofilmleri görkezildi. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar.

Ol «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň çäklerinde görkezildi.

Şu festiwalyň çäklerinde geçirilen «Dünýä kinofilmleriniň günlerinde» dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunyň kinofilmleri görkezildi.

Daşkent kinofilm festiwaly 1968-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär.

Adblock
detector