Beýik Watançylyk urşuna bagyşlanan kitap sergisi guraldy

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň merkezi kitaphanasynda 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna bagyşlanan kitap sergisi guraldy.

Onda Gahryman Arkadagymyzyň bu tema bagyşlap ýazan «Älem içre at gezer», «Watanyň wepaly ogly», «Mertler Watany beýgeldýär», «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar» kitaplary, uruş döwründe gahrymançylykly söweşlere gatnaşanlar barada maglumatlary jemleýän «Şöhrat», wepat bolanlar hakyndaky «Hatyra» kitaplary, esgerleriň hatlary, gazetler we fotosuratlar goýlupdyr.

Kitaphananyň işjeň okyjylary serginiň ilkinji myhmanlary boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector