DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Barselona» «Nike»-den ýyllyk 105 million ýewro gazanar

“Barselona” we “Nike” täze şertnama barada ylalaşyk gazanyp bilmedi.

Şeýlelik bilen, 25 ýyllyk hyzmatdaşlykdan soň kataloniýalylar başga bir kompaniýanyň lybasyny geýerler.

“Puma” “Barselona” 200 + 100 million ýewro görnüşinde bäş ýyllyk şertnama teklip etdi. Eger gepleşikler gowy geçse, nemes kompaniýasy 2026-njy ýyldan başlap “Barselonanyň” lybaslaryna jogap berer.

Ylalaşyk amala aşsa, bu futbol taryhyndaky iň uly marka şertnamasy bolar. 2026-njy ýylda gutarýan şertnamadan soň kataloniýalylar “Nikeden” ýylda 105 million ýewro alarlar.

ABŞ kompaniýasy “Barselona” bilen 1998-nji ýyldan bäri işleýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: