DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Barbi» uly gyzyklanma eýe bolýar

«Barbi» filminiň dünýädäki kassa ýygymlary bary-ýogy 17 günüň içinde bir milliard dollardan geçdi diýip, «Habar 24» ýazýar.

Girdejileriň tas ýarpy bölegi Demirgazyk Amerika degişlidir. «Variety» neşiriniň ýazmagyna görä, filmiň režissýory Greta Gerwig filmi şeýle köp girdeji gazanan ilkinji zenan boldy. Bu şeýle-de önümçilikçi «Warner Bros.» kinostudiýasy üçin hem rekord girdejidir.

Mundan öň bu studiýanyň Garri Potter baradaky filmi 19 günüň içinde şeýle kassa ýygymyny toplapdy.

«Barbi» atly täze komediýada Barbi gurjagynyň hakyky dünýä syýahat edip, gözellik ölçegine garşy göreşi beýan edilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: