Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Baky doňaklykda 24 müň ýyl bolandan soň direldiler

Jun 9, 2021

Kiçijik haýwanlar — bdelloid kolowratkalar 24 ýyl baky doňaklykda bolanlaryndan soň direldiler. Açyş podmoskowýedäki Puşinonyň topragy öwrenmegiň fiziki-himiki we biologiki meseleleri institutynyň alymlary etdiler. Bu barada «Ramler» habar berýär.
Kolowratkalary alymlar sibiriň baky doňaklygyndan tapypdylar. Doňy çözüleninden soň kolowratka partenogenez usuly bilen, ýagny, «bir jynsly» usul bilen köpeldi. Özem şonda urkaçy organizminde tohumlandyrylman ösýär.
Kiçijik oňurgazyslar iýmitlenip hem bilipdirler,
Kolowratkalar müňlerçe ýyllap doňakçylykda bolandan soň direlen birinji köp öýjükli haýwandyr.

Adblock
detector