YKDYSADYÝET

«Bagtyýar doganlar» harytlyk beton önümçiliginde ilerleýär

 Türkmenabat şäherindäki «Bagtyýar doganlar» hojalyk jemgyýetine degişli bolan hususy önümçilikde Türkmenistanyň gurluşyk-gurnama işlerinde zerur bolan harytlyk betony öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar.

 Bu ýerde her ýylda harytlyk betonyň 3 müň kub metrden gowragy öndürilip, sarp edijilere ugradylýar. Şu ýylyň ýanwar—mart aýlarynda 117 müň 853 manatlyk önüm öndüren hususyýetçiler geljekde bu görkezijini has-da artdyrmak ugrunda degişli işleri alyp barýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: