Badminton boýunça Lebap welaýatynyň kubogy ugeundaky ýaryş geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça welaýatyň kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşyň jemi jemlenildi. Ýaryşyň dowamynda welaýat merkeziniň, Saýat we Çärjew etraplarynyň türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

Oýunlar şahsy we jübütleýin görnüşde oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda aýry-aýrylykda guraldy. Ýaryşyň netijeleri boýunça türkmenabatly türgenler Maksat Bahramjanow we Bahar Jumaniýazowa şahsy görnüşde birinjiligi eýelediler. Gyzlaryň arasynda jübütleýin görnüşde geçirilen duşuşyklarda çärjewli türgenler Rozygül Baýmuradowa we Laçyn Merdanowa ýeňiji boldular. Oglanlaryň arasynda bu görnüş boýunça türkmenabatly badmintonçylar Maksat Bahramjanow we Nurmuhammet Sahatow ýeňiş gazandylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: