SPORT WE SYÝAHAT

Badminton boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde 2009—2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda badminton boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Oňa Türkmenabat şäheriniň we Çärjew etrabynyň hersinden iki topar, Halaç we Saýat etraplarynyň hersinden bir topar gatnaşdy.

Üç günläp dowam eden ýaryşlarda jemi 48 türgen birinjiligi almak ugrunda göreşdiler. Olaryň netijeleri boýunça Çärjew etrabynyň birinji topary birinji, Türkmenabat şäheriniň birinji topary ikini, Halaç etrabynyň topary bolsa üçünji orna mynasyp boldy.

Şahsy hasap boýunça ýekelikdäki duşuşyklarda Çärjew etrabynyň birinji toparynyň oglanlary ähli baýrakly orunlary eýelediler. Ramazan Ýusupow, Maksat Ruslanow, Jahangir Baýmuradow dagylar degişlilikde birinji, ikinji we üçünji orunlara mynasyp boldular. Gyzlaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň birinji toparynyň agzalary Enegyz Rejepowa we Mähri Öwezowa dagylar degişlilikde birinji we ikini orunlary, Çärjew etrabynyň birinji toparynyň agzasy Diana Rüstemowa bolsa üçünji orny eýeledi. Jübütleýin geçirilen ýaryşlarda oglanlaryň arasynda Çärjew etrabynyň birinji toparynyň agzalary Şöhrat Rozyýew we Ramazan Ýusupow birinji,  Jahangir Baýmuradow we Makst Ruslanow ikinji, şol etrabyň ikinji toparyndan Aziz Açilow we Rozykuly Baltaýew üçünji orna mynasyp boldular. Gyzlaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň birinji toparyndan Nigina Çaryýewa we Bahar Jumanazarowa birinji, Enegyz Rejepowa we Zumrat Rozyýewa üçünji orny eýelediler.  Çärjew etrabynyň birinji toparyndan Mähri Döwletowa we Diana Rüstemowa dagylar ikini orna mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: