TÜRKMENISTAN HABARLARY

Awazada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öňde baryjy öndürijileriniň harytlarynyň sergisi açylar

6-njy awgustda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti wagtynda sebitiň öňde baryjy önüm öndürijileriniň harytlarynyň sergisi guralar we duşuşygyň çäklerinde geçirilýän Ykdysady foruma goşmaça beýan bolar, diýip, «orient.tm» ýazýar. Türkmenbaşy halkara deňiz portunda harytlaryň eksport görnüşlerini we senagat  kooperasiýasynyň mümkinçiliklerini görkezmek üçin bir gektar töweregi ýer bölünip berildi. Döwlet sektoryndakylary hem-de ýurduň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniňkileri içine almak bilen Türkmenistanyň öňde baryjy kärhanalary sergide özleriniň mümkinçiliklerini görkezerler. Merkezi Aziýa döwletlerinden başga-da, bu ýerde sebitde işjeň iş alyp barýan we onuň bazarlaryna çykmak isleýän beýleki daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň hem öz pawilýonlaryny gurmaklary göz öňünde tutulýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: