«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ýollanmalar berilýär

Şu günler Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesi zähmetkeşlere «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ýollanmalary berýär.

Ýeňillikli ýollanmalar syýahatçylyk merkezindäki «Daýanç» sagaldyş merkezine berilýär. Merkezde adamlaryň medeniýetli dynç almaklary üçin zerur bolan oňyn şertler döredilýär. Bu ýere Türkmenistanyň ähli sebitlerinden çagalar hem dynç alýarlar. Terbiýeçiler olaryň wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin aladalanýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector