Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna howa gatnawy açyldy

Jun 4, 2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýän lebaplylar indi oňa uçarda hem baryp bilerler. 1-nji iýundan Türkmenabat halkara howa menzilinden «Türkmenabat — Türkmenbaşy — Türkmenabat» ugry boýunça howa gatnawlary dikeldildi.
Ozal dünýäde koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly Türkmenabat halkara howa menzilinden sebitlere howa gatnawy bes edilipdi. Diňe «Türkmenabat — Aşgabat — Türkmenabat» aralygynda ýolagçy gatnawy amala aşyrylýardy.
«Türkmenabat — Türkmenbaşy — Türkmenabat» ugry boýunça ýolagçylaryň gatnawy duşenbe, çarşenbe we şenbe günleri amala aşyrylar. Howa gatnawlarynyň tertibi «Türkmen gündogary» gazetiniň 3-nji iýundaky sanynda çap edildi.
Gatnawlar arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek bilen amala aşyrylar.

Leave a Reply