JEMGYÝET

Aşgabatdaky tiz kömek merkezinde täze lukmançylyk enjamlary oturdyldy

 Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkezinde çarşenbe güni «Türkmenistanda lukmançylyk enjamlary bilen üpjün etmek arkaly saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek» taslamasynyň çäklerinde enjamlaryň ahyrky tapgyryny gowşurmak dabarasy geçirildi, diýip, habar «business.com.tm» berýär.

Çärä Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary Çary Agamyradow, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ýamamoto Hiruýuki, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Dmitriý Şlapaçenko, BMG-niň taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň (ÝUNOPS) taslama menejeri Wasiliý Tolkaçew gatnaşdylar.

Ýaponiýanyň ilçisiniň öz çykyşynda belleýşi ýaly, bu taslamanyň çäklerinde grant serişdeleriniň hasabyna halkara hil standartlaryna doly gabat gelýän döwrebap lukmançylyk enjamlary satyn alyndy. Lukmançylyk enjamlary ýurdumyz boýunça, şol sanda Aşgabat şäherinde, welaýat we etrap merkezlerinde ýerleşýän 50-den gowrak saglygy goraýyş edaralarynda ornaşdyryldy. Şunuň bilen birlikde, lukmançylyk işgärleri bilen degişli okuwlar geçirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: