BIZE YAZYARLAR

 ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR

Bitaraplyk saýasynda ýaşaýas

Beýik binalarda biz bilim alýas

Ertirime has ynam bilen barýas

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 

Her günümiz üstünliklere eýe

Türgenlermiz bardyr çakgan hem çeýe

Hem guwanç, hem daýanç bolup her öýe

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 

Magtymgukyň bize görkezen ýoly

Göýä biziň ýan kitabymyz ýaly

Geljek ösüp barýan ýaşlara bagly

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 

Ata-enä uly hormat goýýarlar

Baýramlarda mydam aýdym aýdýarlar

Ýürek buýsanjyny şeýdip ýazýarlar

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 

Gahryman Arkadagym guwanýar bize

Arkadagly Gahryman Serdarym diňe:

Diýýär:-“Öňe, öňe ýene-de öňe”

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 

  Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň “Aýdym aýtmak sungaty”bölüminiň II ýyl talyby

  Selbi Imamowa              

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: