Aragatnaşyk kärhanalarynyň girdejisi artýar

Şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşoguz welaýatynyň aragatnaşyk kärhanalarynyň esasy işinden alan girdejileriniň umumy möçberi 77,2 million manada deň boldy. Bu barada «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar.

Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,4 göterim artandygyny görkezýär. Şol sanda hyzmatlary ilata ýerleşdirmekdan alnan girdejiler 33,5 million manada barabar bolup, 2020-nji ýylyň degişli döwründäkiden 20,6 göterim ýokarlandy. 

Adblock
detector