DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

“Apple” emeli intellektiň täze modelini “ReALM”-y hödürledi

 “ReALK” ses kömekçilerine düşünmegi gowulandyrmak we olaryň buýruklara jogap beriş tizligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.

 Model ulanyjynyň düşnüksiz sözlerini açyp, söhbetiň mazmunyna we fonuna düşünip biler.

 Şeýle hem, neýron ulgamy baglanyşyklary düşündirmek meselesini hem çözýär. Bu çylşyrymly tapgyry dili modellemek wezipesine öwürýär. Model ýazuwly şekilleri ulanyp, ekranyň wizual tertibini täzeden gurýar we ChatGPT-de ulanylýan we adaty usullardan öňe geçýär.

 Umuman aýdanyňda, “ReALM” sanly kömekçiler bilen özara gatnaşyklary hasam netijeli edip biler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: